رگلاتور طرح SHAKO

100 امتیاز 1 نفر
  • وظیفه رگلاتور تنظیم فشار هوای ورودی به تجهیزات پنوماتیک است .
  • نصب رگلاتور جهت تنظیم فشار هوا در مسیر ورودی اغلب تجهیزات پنوماتیک ضروری است .
  • به دلیل محدوده فشار کاری کمپرسورها که بین 6 تا 8 بار است ، خطوط فشار تامین هوای فشرده دارای نوسان است ، با توجه به وجود نوسان به جهت افزایش طول عمر مفید و عملکرد مطلوب سیستم های هوای فشرده ، بر اساس فشار کاری کمتر از فشار خطوط اصلی هوای فشرده تنظیم می شود .
  • استفاده از رگلاتور در مسیر ورودی اغلب تجهیزات پنوماتیک لازم و ضروری است .
  • در بیشتر تجهیزات مصرف کننده هوای فشرده ، رگلاتور به عنوان بخشی از مجموعه واحد مراقبت است .
  • همزمان با فیلترینگ و روغن کاری سیستم ، فشار هوای ورودی به سیستم را تنظیم می کند .
  • ولی بسته به شرایط در مواقعی که تنها نیاز به تنظیم فشار باشد ، از جمله مواردی که یک یا چند مصرف کننده دارد از رگلاتور به صورت مجزا استفاده می شود .
  • بدنه رگلاتور از جنس آلمینیوم است و از درپوش تنظیم کننده فشار گیج نشانگر تشکیل شده است .
فهرست