لوازم جک 125

100 امتیاز 1 نفر

لوازم جک پنوماتیک شامل پکینگ ، اورینگ ، گردگیر می باشد.

این لوازم عمر مفید دارند و در اثر کارکرد دچار فرسایش و ساییدگی می شوند و نیازبه تعمیرات پیدا می کند ؛ در اثر درست عمل نکردن ، سیلندر، هوا می دهد و عملکرد سیستم پنوماتیک ما دچارنقص می شود .

برای این منظور بایستی لوازم جک یا سیلندر تعویض گردد .

فهرست