واحد مراقبت 1 اینچ دو تیکه

واحد مراقبت 1 اینچ :

برای حفاظت و ایمنی بیش تر و افزایش طول عمر تجهیزات پنوماتیک از واحد مراقبت استفاده می شود .

واحد مراقبت از قسمت های زیر تشکیل شده است :

1 . رگلاتور

2 . فیلتر رطوبت گیر

3 . روغن زن

4 . گیج

کاربرد : هوای فشرده ابتدا وارد فیلتر شده که در نتیجه آن ، ذرات معلق و آب موجود در هوا جدا شده و سپس وارد رگلاتور شده که نقش آن ، تنظیم فشار هوا می باشد ؛

در نهایت وارد روغن پاش شده و مدار پنوماتیک ما را روغن کاری می نماید .

فهرست